Ortopedisk läkarmottagning i Växjö
Honnörsgatan 7 , våning 2 , 352 36 Växjö Tel: 0470-277 22 Fax: 0470-71 10 10 info@ortopedicum.se
Våra telefontider 0470-277 22 Måndag till Torsdag 08:30 – 9:30
Aktuell information STÄNGT Vi har semsester-stängt från den 15/11 2023 till den 20/11 2023 och den 28/11 2023 till den 8/1 2024
Sök behandling Mottagningen har vårdavtal med landstinget Kronoberg, vilket innebär att landstingets patientavgiftssystem gäller. Något formellt remisskrav föreligger inte för nybesök. Då remissinflödet från andra vårdgivare är stort och remisser prioriteras så är möjligheten för nybesök utan remiss begränsad. För utomlänspatienter gäller särskilda regler. Ring gärna för närmare besked. Patientavgifter Läkarbesök hos ortoped 350:- Första besök hos ortoped efter remiss från läkare på vårdcentral 200:- Telefonrecept 100:- Betalningsvillkor · På mottagningen gäller kontantbetalning (jämna pengar) eller betalning med betalkort · Ej betalning genom faktura · Frikort gäller Högkostnadsskydd Om du inom en 12 månadersperiod erlagt patientavgift för läkarbesök, sjukvårdande behandling samt avgift för recept med sammanlagt 1 100:- utfärdas frikort som ger dig rätt till fri vård under den tid som återstår av 12-månadersperioden. Privat sjukvårdsförsäkring Patienter med privat sjukvårdsförsäkring kan erbjudas vård. Samarbete finns med de flesta försäkringsbolag. Om du har privat sjukvårdsförsäkring och ortopediska problem så ta kontakt med ditt försäkringsbolag för eventuell inbokning.